maistra
fai hoo tehnicka

Sportska dozvola

Novi izgled Sportske dozvole

sportska-dozvola1         sportska-dozvola-zadnja1

Cijene izdavanja i produljenja Sportskih dozvola

 • Izdavanje nove Sportske dozvole  - 200 kn
 • Produljenje Sportske dozvole -   100 kn
 • za juniore (do 18 godina) - 50% popusta na cijene izdavanja i produljenja Sportskih dozvola 

 

Pravilnik o sportskim dozvolama

 

 • Stari izgled HZS / FAI sportske dozvole

  sportska-dozvola          sportska-dozvola-zadnja

  ikaznica-prva-strana           ikaznica-druga-strana

OBAVJESTI

HOO

Hrvatski zrakoplovni savez
Dalmatinska 12/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
+385 1 4848 754
+385 1 4848 761
+385 1 6470 691
hzs@caf.hr
IBAN: HR6923600001102585518
Rad sa strankama prema prethodnom dogovoru.
Telefonski kontakt sa strankama: od 12 - 14 sati
Arhiva
 • Arhiva - zrakoplovno modelarstvo
 • Arhiva - raketno modelarstvo
 • Arhiva - zrakoplovno jedriličarstvo
 • Arhiva - padobranstvo
 • Arhiva - ovjesno jedriličarstvo
 • Arhiva - parajedriličarstvo
 • Arhiva - ultra lako letenje
 • Arhiva - balonstvo