HRVATSKI ZRAKOPLOVNI SAVEZ

Hrvatski zrakoplovni savez (HZS) je krovni savez udruga građana, registriran za cjelokupnu zrakoplovnu djelatnost u Republici Hrvatskoj. Punopravni je član Svjetske zrakoplovne federacije (FAI - Federation Aeronautique Internationale), Hrvatske zajednice tehničke kulture (HZTK) i Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO).


Osnovan je 1947. godine pod imenom Zrakoplovni savez Hrvatske kao sljednik Aerokluba Kraljevine Jugoslavije i Aerokluba SHS osnovanog 1922. godine, zatim oblasnih odbora Aerokluba. Kao takav djeluje do 1992. godine kada se osniva pravni sljednik i Zrakoplovni savez Hrvatske postaje Hrvatski aeroklub. Krajem 1997. godine Hrvatski aeroklub mijenja naziv u Hrvatski zrakoplovni savez sukladno zakonskim propisima.


Osamostaljivanjem od SFRJ zrakoplovstvo igra značajnu ulogu u obrambenom domovinskom ratu, pa se tako osniva prva zrakoplovna postrojba koju sačinjavaju u velikoj većini dragovoljci iz klubova, sportaši, bivši i umirovljeni pripadnici zrakoplovstva bivše zajedničke države. Tijekom Domovinskog rata dostavljaju humanitarnu pomoć, hranu i lijekove diljem Hrvatske i BiH.


Cilj Hrvatskog zrakoplovnog saveza je razvijanje i provedba sportskog zrakoplovstva kroz tehničke i sportske zrakoplovne djelatnosti u zemlji i na međunarodnom planu u svim granama u kojima organizira sustav gradskih, županijskih i državnih natjecanja, te reprezentacije kojima se osiguravaju pripreme i nastupi na svim europskim i svjetskim natjecanjima, kao i ostalim značajnim međunarodnim natjecanjima za svaku granu i podgranu i to: zrakoplovno modelarstvo, raketno modelarstvo, zrakoplovno jedriličarstvo, letenje avionima, padobranstvo, letenje helikopterima, balonstvo, ovjesno jedrenje, parajedriličarstvo, letenje ultralakih zrakoplova, samogradnja zrakoplova, održavanje zrakoplova i zrakoplovna medicina. 


Osnovna djelatnost Hrvatskog zrakoplovnog saveza (HZS) temeljena je na djelatnosti Svjetske zrakoplovne federacije i obuhvaća razvoj i promicanje zrakoplovnih sportova i zrakoplovne tehnike u cijelosti unutar RH i na međunarodnoj razini. HZS osigurava i organizira potrebite sportske i sudačke djelatnosti u svim zrakoplovnim granama, skrbi o organizaciji nacionalnih i međunarodnih prvenstava unutar RH u svim zrakoplovnim granama sukladno pravilima FAI, HOO i HZS. Organizira kongresne priredbe od interesa za RH i značaja za međunarodnu zrakoplovnu suradnju. Bavi se edukacijom mladeži i njegovanjem zrakoplovne tradicije.