HRVATSKI ZRAKOPLOVNI SAVEZ

Hrvatski zrakoplovni savez (HZS) je krovni savez udruga građana, registriran za cjelokupnu zrakoplovnu djelatnost u Republici Hrvatskoj. Punopravni je član Svjetske zrakoplovne federacije (FAI - Federation Aeronautique Internationale), Hrvatske zajednice tehničke kulture (HZTK) i Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO). 


Osnovan je 1947. godine pod imenom Zrakoplovni savez Hrvatske kao sljednik Aerokluba Kraljevine Jugoslavije i Aerokluba SHS osnovanog 1922. godine, zatim oblasnih odbora Aerokluba. Kao takav djeluje do 1992. godine kada se osniva pravni sljednik i Zrakoplovni savez Hrvatske postaje Hrvatski aeroklub. Krajem 1997. godine Hrvatski aeroklub mijenja naziv u Hrvatski zrakoplovni savez sukladno zakonskim propisima.


Osamostaljivanjem od SFRJ zrakoplovstvo igra značajnu ulogu u obrambenom domovinskom ratu, pa se tako osniva prva zrakoplovna postrojba koju sačinjavaju u velikoj većini dragovoljci iz klubova, sportaši, bivši i umirovljeni pripadnici zrakoplovstva bivše zajedničke države. Tijekom Domovinskog rata dostavljaju humanitarnu pomoć, hranu i lijekove diljem Hrvatske i BiH.


Cilj Hrvatskog zrakoplovnog saveza je razvijanje i provedba sportskog zrakoplovstva kroz tehničke i sportske zrakoplovne djelatnosti u zemlji i na međunarodnom planu u svim granama u kojima organizira sustav gradskih, županijskih i državnih natjecanja, te reprezentacije kojima se osiguravaju pripreme i nastupi na svim europskim i svjetskim natjecanjima, kao i ostalim značajnim međunarodnim natjecanjima za svaku granu i podgranu i to: zrakoplovno modelarstvo, raketno modelarstvo, zrakoplovno jedriličarstvo, letenje avionima, padobranstvo, letenje helikopterima, balonstvo, ovjesno jedrenje, parajedriličarstvo, letenje ultralakih zrakoplova, samogradnja zrakoplova, održavanje zrakoplova i zrakoplovna medicina. 


Osnovna djelatnost Hrvatskog zrakoplovnog saveza (HZS) temeljena je na djelatnosti Svjetske zrakoplovne federacije i obuhvaća razvoj i promicanje zrakoplovnih sportova i zrakoplovne tehnike u cijelosti unutar RH i na međunarodnoj razini. HZS osigurava i organizira potrebite sportske i sudačke djelatnosti u svim zrakoplovnim granama, skrbi o organizaciji nacionalnih i međunarodnih prvenstava unutar RH u svim zrakoplovnim granama sukladno pravilima FAI, HOO i HZS. Organizira kongresne priredbe od interesa za RH i značaja za međunarodnu zrakoplovnu suradnju. Bavi se edukacijom mladeži i njegovanjem zrakoplovne tradicije.

Predsjednik HZS

Robert Leško

Potpredsjednik HZS

Darko Potočki

Izvršni odbor HZS

Robert Leško, predsjednik I.O.
Darko Potočki
Darko Elezović
Frane Franić
Mladen Horvatin
Đani Zaninović
Zvonimir Hromatko

Nadzorni odbor HZS

Krasnodar Raguž
Filip Geci
Vedran Mihaljević
Predrag Tepić
Velimir Molnar

Stegovni sud HZS

Zdravko Pirc
Ivan Igor Buljan
Mihajlo Karšaj

Glavna tajnica

Blaženka Jagatić

Pomoćnica glavne tajnice

Adriana Bužleta