PUTNI NALOG

Putni nalog sa svom potrebnom popratnom dokumentacijom potrebno je dostaviti Stručnoj službi HZS u roku od najkasnije 10 dana od dana povratka s putovanja.

                                    PRIMJER POPUNJENOG PUTNOG NALOGA