Kategorizacija hrvatskih sportaša je zakonski utemeljena javna ovlast HOO-a u razvrstavanju sportaša od I. do VI. kategorije, ovisno koji je rezultat ili poredak ostvario na međunarodnom i/ili nacionalnom sportskom natjecanju.

Uz podneseni zahtjev za kategorizaciju sportaša, a koji treba biti vlastoručno ispunjen i ovjeren od strane mjerodavnih osoba, potrebno je dostaviti rezultate ovjerene od strane nadležne osobe s natjecanja (sudac, direktor natjecanja). Zahtjev koji je pravovaljano, sa svom popratnom dokumentacijom upućen Stručnoj službi HZS, bit će obrađen. Zahtjev koji nije ispunjen, potpisan i kojem nedostaje priložena dokumentacija bit će vraćen na adresu pošiljatelja.

Kategorizirani sportaši HZS

IME I PREZIME 

Arijan Hucaljuk 

Arijan Hucaljuk 

Arijan Hucaljuk 

Darko Tokić

Arijan Hucaljuk

KAT.


 I  

 I  

    I

I

  VRIJEDI OD - DO 

01.08.'18. do 31.07.'22. 

01.09.'18. do 31.08.'22.  

01.08.'18. do 31.07.'22.   

01.09.'18. do 31.08.'22.

01.09.'19. do 31.08.'23.

GRANA 

Zrak. modelarstvo 

Zrak. modelarstvo  

Zrak. modelarstvo 

Zrak. modelarstvo  

Zrak. modelarstvo

          OSNOVA

1. mj. SP 2018. 

 1. mj. EP 2018. 

2. mj. EP 2018.  

6. mj. SP 2018.  

1. mj. SP 2019.