Kategorizacija hrvatskih sportaša je zakonski utemeljena javna ovlast HOO-a u razvrstavanju sportaša od I. do VI. kategorije, ovisno koji je rezultat ili poredak ostvario na međunarodnom sportskom natjecanju.

Kategorizirani sportaši HZS

IME I PREZIME 

Igor Bombek 

Arijan Hucaljuk  

Robert Leško  

Damir Sladetić  

Arijan Hucaljuk  

Arijan Hucaljuk 

Arijan Hucaljuk 

Arijan Hucaljuk 

Darko Tokić

Damir Kosir 

Zvonimir Vlah

David Pikutić

KAT.


  I    I  


 I  

 I  

    I

 II 

III

   IV

  VRIJEDI OD - DO 

01.09.'17. do 31.08.'21.  

01.09.'16. do 31.08.'20.   

01.09.'17. do 31.08.'21.   

01.01.'16. do 31.12.'19. 

01.08.'17. do 31.08.'21.   

01.08.'18. do 31.07.'22. 

01.09.'18. do 31.08.'22.  

01.08.'18. do 31.07.'22.   

01.09.'18. do 31.08.'22.

01.09.'18. do 31.08.'20.  

01.11.'18 do 31.10.'19.

01.11.'18 do 31.10.'19. 

GRANA 

Zrak. modelarstvo  

Zrak. modelarstvo   

Zrak. modelarstvo  

Padobranstvo  

Zrak. modelarstvo 

Zrak. modelarstvo 

Zrak. modelarstvo  

Zrak. modelarstvo 

Zrak. modelarstvo  

Zrak. modelarstvo 

        Parajedriličarstvo

Parajedriličarstvo    

          OSNOVA

1. mj. SP 2017.  

1. mj. SP 2016.  

2. mj. SP 2017.  

6. mj. ZI 2015. 

1. mj. EP 2017. 

1. mj. SP 2018. 

 1. mj. EP 2018. 

2. mj. EP 2018.  

6. mj. SP 2018.  

6. mj. EP 2018. 

1. mj. DP 2018.

2. mj. DP 2018.