Kategorizacija hrvatskih sportaša je zakonski utemeljena javna ovlast HOO-a u razvrstavanju sportaša od I. do VI. kategorije, ovisno koji je rezultat ili poredak ostvario na međunarodnom sportskom natjecanju.

Kategorizirani sportaši HZS

IME I PREZIME 

Igor Bombek 

Arijan Hucaljuk  

Robert Leško  

Arijan Hucaljuk  

Arijan Hucaljuk 

Arijan Hucaljuk 

Arijan Hucaljuk 

Darko Tokić

Arijan Hucaljuk

Damir Kosir 

Radoslav Ostermann

Hrvoje Sladetić

KAT.


  I   


 I  


 I  

 I  

    I

I

 II 

III

III

  VRIJEDI OD - DO 

01.09.'17. do 31.08.'21.  

01.09.'16. do 31.08.'20.   

01.09.'17. do 31.08.'21.   

01.08.'17. do 31.08.'21.   

01.08.'18. do 31.07.'22. 

01.09.'18. do 31.08.'22.  

01.08.'18. do 31.07.'22.   

01.09.'18. do 31.08.'22.

01.09.'19. do 31.08.'23.

01.09.'18. do 31.08.'20.  

01.11.'19. do 31.10.'20.

01.10.'19. do 30.09.'20.

GRANA 

Zrak. modelarstvo  

Zrak. modelarstvo   

Zrak. modelarstvo  

Zrak. modelarstvo 

Zrak. modelarstvo 

Zrak. modelarstvo  

Zrak. modelarstvo 

Zrak. modelarstvo  

Zrak. modelarstvo

Zrak. modelarstvo 

Parajedriličarstvo

Padobranstvo

          OSNOVA

1. mj. SP 2017.  

1. mj. SP 2016.  

2. mj. SP 2017.  

1. mj. EP 2017. 

1. mj. SP 2018. 

 1. mj. EP 2018. 

2. mj. EP 2018.  

6. mj. SP 2018.  

1. mj. SP 2019.

6. mj. EP 2018. 

1. mj. DP 2019.

1. mj. DP 2019.