Kategorizacija hrvatskih sportaša je zakonski utemeljena javna ovlast HOO-a u razvrstavanju sportaša od I. do VI. kategorije, ovisno koji je rezultat ili poredak ostvario na međunarodnom i/ili nacionalnom sportskom natjecanju.

Uz podneseni zahtjev za kategorizaciju sportaša, a koji treba biti ispunjen i ovjeren od strane mjerodavnih osoba, potrebno je dostaviti rezultate ovjerene od strane nadležne osobe s natjecanja (sudac, direktor natjecanja). Zahtjev koji je pravovaljano, sa svom popratnom dokumentacijom upućen Stručnoj službi HZS, bit će obrađen. Zahtjev koji nije ispunjen, potpisan i kojem nedostaje priložena dokumentacija bit će vraćen na adresu pošiljatelja.

Kategorizirani sportaši HZS