Kategorizacija hrvatskih sportaša je zakonski utemeljena javna ovlast HOO-a u razvrstavanju sportaša od I. do VI. kategorije, ovisno koji je rezultat ili poredak ostvario na međunarodnom i/ili nacionalnom sportskom natjecanju.

Uz podneseni zahtjev za kategorizaciju sportaša, a koji treba biti vlastoručno ispunjen i ovjeren od strane mjerodavnih osoba, potrebno je dostaviti rezultate ovjerene od strane nadležne osobe s natjecanja (sudac, direktor natjecanja). Zahtjev koji je pravovaljano, sa svom popratnom dokumentacijom upućen Stručnoj službi HZS, bit će obrađen. Zahtjev koji nije ispunjen, potpisan i kojem nedostaje priložena dokumentacija bit će vraćen na adresu pošiljatelja.

Kategorizirani sportaši HZS

IME I PREZIME 

Arijan Hucaljuk

Diana Žgela

Leonard Cvitić

KAT.

I.

    II.

    III.

  VRIJEDI OD - DO 

01.09.'19. do 31.08.'23.

01.11.'21. do 31.10.'23. 

01.11.'21. do 31.10.'22.

GRANA 

Zrak. modelarstvo

Parajedriličarstvo  

Raketno modelarstvo

          OSNOVA

1. mj. SP 2019.

       9. mj. SP 2021.  

1. mj. NP 2021.

Tomislav Cvitić

Tomislava Cvitić

Daniel Krušelj

Radoslav Ostermann

Dinko Kopas

David Pikutić

Hrvoje Lukačić

Nikola Kumiša

  III.

  III.

   III. 

  IV.

   IV. 

     IV. 

     IV. 

     IV.  

01.11.'21. do 31.10.'22. 

01.11.'21. do 31.10.'22.  

01.10.'21. do 30.09.'22.   

01.11.'21. do 31.10.'22.  

01.11.'21. do 31.10.'22.   

01.10.'21. do 30.09.'22.  

01.11.'21. do 31.10.'22.   

01.11.'21. do 31.10.'22.    

Raketno modelarstvo 

 Raketno modelarstvo  

Parajedriličarstvo

Parajedriličarstvo 

Parajedriličarstvo  

          Parajedriličarstvo  

        Zrak. modelarstvo 

          Parajedriličarstvo  

1. mj. NP 2021. 

1. mj. NP 2021.  

1. mj. NP 2021. 

2. mj. NP 2021.  

SP 2021.

     2. mj. NP 2021. 

     2. mj. NP 2021.  

           SP 2021. 

Goran Ratkajec

    IV.   

01.08.'22. do 31.07.'23. 

Padobranstvo

          SP 2022.