Hrvatski zrakoplovni savez

Hrvatski zrakoplovni savez 

Dalmatinska 12/II, 10000 Zagreb, Hrvatska 
Tel.: +385 1 4848 754 / +385 1 4848 761 
e-mail: hzs@caf.hr
IBAN: HR6923600001102585518
OIB:   81431133617