Obrasce popunjavaju voditelji/organizatori radionica, natjecanja i priprema te su iste dužni dostaviti Stručnoj službi HZS na e-mail: hzs@caf.hr u roku od 7 dana od završetka programa.