Rok za produljenje sportskih dozvola za tekuću godinu je 31.03.

Cijena za izdavanje SD je: 200,00 HRK / 26,56 EUR

Cijena za produljenje SD je: 100,00 HRK / 13,28 EUR

Za juniore se obračunava popust od 50% na gore naznačene cijene.

Zahtjev za ishođenje sportskih dozvola potrebno je u cijelosti ispunti, u protivnom neće moći biti obrađen. Uz, u cijelosti, popunjen  zahtjev, potrebno je priložiti i fotografiju u jpg. formatu s naznačenim imenom i prezimenom osobe za koju se traži ishođenje sportske dozvole.

Putem sljedećeg linka moguće je provjeriti validnost sportske dozvole te je istu moguće isprintati: https://old.fai.org/about-fai/fai-sporting-licences 

Upute: nakon što upišete e-mail koji ste prijavili u zahtjevu za izradu ili produljenje licence i potvrdite submit FAI vam šalje informaciju o validnosti sportske dozvole kao i link za pregled iste koju imate mogućnost i isprintati.