Rok za produljenje sportskih dozvola za tekuću godinu je 31.03.

Cijena za izdavanje SD je: 200,00 kn

Cijena za produljenje SD je: 100,00 kn

Za juniore se obračunava popust od 50% na gore naznačene cijene.

Zahtjev za ishođenje sportskih dozvola potrebno je u cijelosti ispunti, u protivnom neće moći biti obrađen. Uz, u cijelosti, popunjen  zahtjev, potrebno je priložiti i fotografiju u jpg. formatu s naznačenim imenom i prezimenom osobe za koju se traži ishođenje sportske dozvole.