Pravo na pristup informacijama

Sve informacije koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Hrvatski zrakoplovni savez kao tijelo javne vlasti dostupne su prema Zakonu o pravu na pristup informacijama zainteresiranim ovlaštenicima prava na informaciju. Korisnik prava na informaciju je svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba.

Pravo na pristup informaciji korisnik ostvaruje podnošenjem pisanog zahtjeva - potrebno je ispuniti obrazac Zahtjev za pristup informacijama i uputiti ga službeniku za informiranje u Hrvatskom zrakoplovnom savezu.  

Odluka

Službenikom za informiranje imenuje se Blaženka Jagatić, zaposlena na radnom mjestu glavne tajnice Hrvatskog zrakoplovnog saveza.
Kontakt: blazenka.jagatic@caf.hr

Podnositelju zahtjeva informacija će se dostaviti pismenim putem po izvršenoj uplati na IBAN: HR86 2402006-1100936937; opis plaćanja: materijalni troškovi za informiranje