IPPI iskaznica

Pravo na ishođenje IPPI iskaznice imaju svi piloti ovjesne jedrilice i parajedrilice koji posjeduju validnu Pilotsku dozvolu izdanu od strane HACZ. Članstvo u klubu nije uvjet za ishođenje iskaznice.

Cijena izdavanja IPPI iskaznice je 100,00 kn

Uz popunjeni zahtjev za izdavanje IPPI iskaznice obavezno se prilaže:
1. Preslika pilotske dozvole
2. Ispis letova ovjeren od strane instruktora i/ili predsjednika kluba