15. DPP RH FS 4-way

2023-11-03

15. državno padobransko prvenstvo Formation Skydiving 4-way

U organizaciji Aerokluba Cumulus 15. državno padobransko prvenstvo u disciplini Formation skydiving 4-way (skupni likovi u slobodnom padu - četvorke) održano je u Poreču od 13. do 15.10.2023. godine.

Nastupilo je ukupno 6 ekipa, i to PK ZAGREB Team 1 u sastavu Dražen Pečnik, Krešimir Markuš, Robert Pećnik, Nenad Šušnica i Vanja Šiljak – dodijeljeni snimatelj; PK ZAGREB Team 2 u sastavu Ivor Šantak, Silvija Tovernić, Andrej Markuš, Domagoj Roškarić i Tomislav Mihelić – dodijeljeni snimatelj; AK TANDEM Team 1 u sastavu Nenad Pešut, Siniša Bačić, Adela Štimac, Emir Ekić i Nenad Pešut – snimatelj; AK TANDEM Team 2 u sastavu Amir Beširević, Denis Janković, Mario Vučak, Marko Dekanić i Vanja Šiljak – dodijeljeni snimatelj; PK GRAVITON u sastavu Jerolim Duplančić, Bruno Burica, Jelena Duplančić, Mijo Vrvilo i Elvis Kešetović – dodijeljeni snimatelj; PSK HOMO VOLANS u sastavu Elvis Kešetović, Luka Mišura, Igor Popović, Vanja Šiljak i Tomislav Mihelić – snimatelj.

REZULTATI:

1. PK ZAGREB Team 1

2. PK ZAGREB Team 2

3. AK TANDEM Team 2

4. PK GRAVITON

5. AK TANDEM Team 1

6. PSK HOMO VOLANS