Dodjela mjesta studentima – kategoriziranim sportašima u studentskim domovima za akademsku godinu 2018/2019 

2018-06-07

Ministarstvo znanosti i obrazovanja s ciljem potpore studiranja kategoriziranih športaša osigurava određeni broj mjesta u studentskim domovima u RH koji su namijenjeni redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija - kategoriziranim športašima pod određenim uvjetima.

Temeljem čl. 3, stavka 7, Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (''Narodne novine'', broj 53/17), a koji propisuje da Ministarstvo, uz prethodno mišljenja Središnjeg državnog ureda za šport, može dodijeliti mjesta u studentskim domovima redovitim studentima športašima od I. do IV. kategorije uz uvjet da su prijavljeni na natječaj studentskog centra u natječajnome roku.

Prema predmetnom Pravilniku, redoviti studenti - kategorizirani sportaši koji će zatražiti smještaj u studentski dom, dužni su:

  1. prijaviti se na natječaj studentskog centra za koji student - športaš konkurira u natječajnom roku koji propisuje studentski centar i dostaviti dokumentaciju koju propisuje studentski centar. U svojoj prijavi mogu naznačiti da se radi o redovitom studentu - kategoriziranom športašu.
  2. prijaviti se i Središnjem državnom uredu za šport s naznakom ''studentski dom - kategorizirani športaši'' najkasnije do 1. rujna 2018. godine te dostaviti propisanu dokumentaciju iz Zahtjeva za smještaj u izvorniku ili ovjerenoj preslici, a koji se nalazi na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za šport: www.sdus.hr.
  3. sukladno Uredbi EU 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), potrebno je potpisati Privolu za obradu podataka u posebne svrhe, a koja se nalazi na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za šport. www.sdus.hr.

Prijavu za smještaj studenti - kategorizirani športaši trebaju dostaviti na adresu:

Središnji državni ured za šport
Savska cesta 28/I
10 000 Zagreb
(studentski dom - kategorizirani športaši)

Po dostavi dokumentacije Središnjem državnom uredu za šport, isti će Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostaviti mišljenje o prijaviteljima (student - športaš) te za one koji zadovoljavaju uvjete za dodjelu smještaja u dom Ministarstvo će donijeti posebnu odluku o smještaju, a koja će biti dostavljena na adresu prijavitelja i studentskoga centra za koji je prijavitelj konkurirao.