Dodjela mjesta studentima – kategoriziranim sportašima u studentskim domovima za akademsku godinu 2021./2022.

2021-07-05

Ministarstvo znanosti i obrazovanja s ciljem potpore studiranja kategoriziranih sportaša osigurava određeni broj mjesta u studentskim domovima u Republici Hrvatskoj koji su namijenjeni redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija - kategoriziranim sportašima pod određenim uvjetima. 

Mjesta u studentskim domovima namijenjena su redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija koji su upisali višu godinu studija ili po prvi put upisuju I. godinu studija. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje ("Narodne novine", broj: 63/19) u nadležnosti je Ministarstva znanosti i obrazovanja, a u članku 4. stavku 4. propisuje da Ministarstvo znanosti i obrazovanja može posebnim odlukama, uz prethodno mišljenje Ministarstva turizma i sporta, dodijeliti mjesta u studentskim domovima i u slobodnim kapacitetima učeničkih domova redovitim studentima sportašima od I. do IV. kategorije uz uvjet da su prijavljeni na natječaj studentskoga centra u natječajnome roku. 

Redoviti studenti - kategorizirani sportaši koji će zatražiti smještaj u studentski dom dužni su:

  • prijaviti se na natječaj studentskog centara u natječajnom roku koji propisuje studentski centar i dostaviti propisanu dokumentaciju koja je potrebna za osiguranje smještaja u studentskom domu. U svojoj prijavi mogu naznačiti da se radi o redovitom studentu - kategoriziranom sportašu,
  • prijaviti se Ministarstvu turizma i sporta s naznakom "studentski dom - kategorizirani sportaši" najkasnije do 1. rujna 2021. godine te dostaviti propisnu dokumentaciju iz Zahtjeva za smještaj u izvorniku ili ovjerenoj preslici, a koji se nalazi na mrežnoj stranici Ministarstva turizma i sporta https://mint.gov.hr/smjestaj-u-studentski-dom/21586.

Prijavu za smještaj studenti - kategorizirani sportaši trebaju dostaviti na adresu:

Ministarstvo turizma i sporta
Prisavlje 14
10 000 Zagreb
(studentski dom - kategorizirani sportaši)

Po dostavi dokumentacije, Ministarstvo turizma i sporta će Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostaviti mišljenje o prijavitelju. Za kategorizirane sportaše, koji zadovoljavaju sve propisane uvijete za dodjelu smještaja u dom, Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijeti će posebnu odluku o smještaju koja će biti dostavljena na adresu prijavitelja i studentskog centra za koji je se prijavitelj natjecao.