FAI CIAM - AMS PLATFORMA

2022-10-12

Informacija o početku korištenja isključivo AMS platforme za registraciju natjecanja u FAI kalendaru

Obavještavamo vas o odluci FAI aeromodelarske komisije kako se prijava FAI Class I i II natjecanja za 2023. godinu vrši isključivo putem AMS platforme.

Klubovi organizatori, odnosno odgovorna osoba u organizaciji natjecanja mora se registrirati u predmetnu aplikaciju, te učitati dokument (Registration of Competition) i potvrditi/odobriti natjecanje.

Da bi natjecanje bilo ispravno prijavljeno i objavljeno u FAI kalendaru, potrebno je da prijavu potvrde Organizator natjecanja i Nacionalni savez.

  • Organizatori izrađuju svoj ''Profil'' u navedenoj aplikaciji: https://ams.fai.org/sign-in - ''Register'', zatim prijave natjecanje dodavanjem/učitavanjem dokumenta ''Registration Form'' u odjeljak ''Organizatori''
  • Obrazac se obavezno šalje e-mailom u HZS, koji zatim potvrđuje natjecanje

Rok za prijavu natjecanja za 2023. godinu je 15. studeni 2022. godine.

U nastavku dostavljamo e-mail upućen od strane FAI modelarske komisije: