FF CRO Cup 2021 & FF Memorijal Darko Krajina 2021, FAI Svjetski kup

2021-06-18

U organizaciji MK ''Zaprešić'' i AK ''Osijek'' FAI Svjetski kup FF CRO Cup 2021 & FF Memorijal Darko Krajina 2021 bit će održani u terminu od 23.07.2021. do 25.07.2021. godine na Krbavskom polju. Detaljne informacije o natjecanju, načinu i roku prijave možete pronaći u priloženom raspisu. 

Prijave - do 20.07.2021. isključivo putem službene internet stranice: https://aeromodelarstvo.net/prijave/admin-prijave.asp

Organizatori: MK Zaprešić, AK Osijek

Direktor natjecanja i odgovorna osoba:

FF CRO Cup: Robert Leško / +385 95 666 7676 / lekicro@gmail.com 
FF Memorijal Darko Krajina: Vinko Tomljanović / +385 91 532 1422 / vinko.tomljanovic@gmail.com