GDPR - Opća uredba o zaštiti osobnih podataka

2018-05-22

Od 25. svibnja 2018. godine na snagu stupa nova Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (General Data Protection Regulation; GDPR) koja će biti u obveznoj primjeni za sve članice EU.

Obveza temeljem iste je pribavljanje privola (suglasnosti) za korištenje osobnih podataka. Privola je jedinstveni dokument kojim potpisnik daje pravo organizaciji da prikupi, koristi i/ili obrađuje njegove osobne podatke. Temeljem čl. 12 Zakona o udrugama, kojime su propisani minimalni potrebni osobni podaci za ispravno vođenje registra članova, kao i obvezi poštivanja predmetnog članka, te u svrhu promidžbe cjelokupne zrakoplovne djelatnosti i potrebne izrade zakonski uvjetovanih izvješća o provođenju plana i programa rada, članovima Hrvatskog zrakoplovnog saveza bit će upućen obrazac za potpisivanje potrebne privole.

Uredbom je posebno regulirana zaštita osobnih podataka maloljetnih osoba. Za uporabu osobnih podataka maloljetnika trebat će dozvola roditelja ili skrbnika.