HACZ radionica - Zrakoplovne priredbe

2024-05-02

Pozivamo Vas na radionicu u organizaciji Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo na kojoj će se razgovarati o problematici zrakoplovnih priredbi.

Radionica je namijenjena organizatorima, sudionicima i svim zaljubljenicima zrakoplovnih priredbi. Cilj radionice je podizanje razine razumijevanja o svim elementima zrakoplovne priredbe i poboljšanjima u organizaciji i provedbi zrakoplovnih priredbi. 

Radionica će se održati u srijedu 08. svibnja 2024. s početkom u 19.00 sati, a planirano trajanje je do 20.30 sati. Radionica će se održati online putem sljedeće poveznice: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDgxZjI1ZGItN2UzMC00YjE0LTkzZmUtYzkzYTAzNzg4MTVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2221318db9-25ca-4ad3-be9e-3a031736becb%22%2c%22Oid%22%3a%22da09cd5e-cd8e-4297-b09c-4f11a25f17af%22%7d 

Više informacija na službenoj web stranici HACZ.