Integracija novih PBN postupaka u zračnom prostoru FIR Zagreb

2020-04-30

Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. (HKZP) kroz interni projekt implementacije PBN-a u FIR Zagreb uspješno je integrirala nove PBN (Performance - based navigation) postupke (SID-ove, STAR-ove i pripadajuće postupke) u zračnom prostoru FIR Zagreb u nekoliko faza, završno sa 23.04.2020. godine.

HKZP je kao izvršitelj procesa integracije PBN postupaka u zračnom prostoru RH izradila dokument: "PBN Transition Plan for Croatia" koji je u ovom inicijalnom obliku (verzija 1.0 - početak konzultacijskog procesa) predstavljen Eurocontrol-u (NETOPS) kao smjernica i plan aktivnosti koje HKZP d.o.o. poduzima glede integracije PBN postupaka sukladno IR 2018/1048. Dokument ujedno predstavlja završni izvještaj o planiranim i izvršenim koracima u HKZP PBN projektu. Dostavom ovog dokumenta svim zainteresiranim subjektima u procesu završava prva faza integracije PBN-a.

Tijekom druge faze, Hrvatska Agencija za Civilno Zrakoplovsto (HACZ) kao nositelj procesa u RH će organizirati niz konzultacijskih sastanaka sa zainteresirnim subjektima u svrhu definiranja konačne strategije implementacije PBN postupaka u zračnom prostoru RH koja, uz ostalo, uključuje i racionalizaciju zemaljskih navigacijskih uređaja.