Poziv na kandidature za organizaciju Državnih padobranskih prvenstava u 2019 g.

2019-07-12

Pozivaju se članice HZS zainteresirane za organizaciju državnih padobranskih prvenstava da dostave svoje kandidature padobranskoj komisiji HZS-a zaključno s danom 28.07. 2019. g. na adresu: zvonimir.hromatko@gmail.com  

Utvrđeni termini natjecanja su:

DPP Cilj: 28.09.-29.09.2019. 
DPP Indoor skydiving: 12.10.-13.10.2019. 

Kandidatura mora sadržavati sljedeće podatke: 

- Naziv organizatora 
- Mjesto i vrijeme održavanja natjecanja 
- Odgovornu osobu natjecanja 
- Rezervni termin održavanja natjecanja 
- Program natjecanja 
- Način prijave natjecatelja 
- Propisane uvjete za prisustvo natjecanju sukladno nadležnim propisima RH 
- Iznos kotizacije i što ista obuhvaća 
- Smještaj i prehrana - ukoliko natjecanje traje više dana 
- Kontakt organizatora i odgovorne osobe natjecanja 

Natjecanja moraju biti realizirana po svim važećim FAI kriterijima i normama te pozitivnim zakonskim propisima RH. Komisija HZS za padobranstvo razmotrit će pristigle kandidature i sukladno najboljim ponuđenim uvjetima u kandidaturi izabrati organizatora.