Obavijest o natječaju za upis na specijalistički diplomski stručni studij - Izobrazba trenera

2021-08-09

Kineziološki fakultet u Zagrebu raspisuje natječaj za upis pristupnika na specijalistički diplomski stručni studij Izobrazba trenera. Prijave za navedeni studij počinju od 13. rujna i traju do 24. rujna 2021. godine, a predaju se isključivo preporučeno poštom

Prema novousvojenom nastavnom planu i programu studija u trajanju od dvije godine, završetkom studija stječe se 120 ECTS bodova (ukupno 300 ECTS bodova sa preddiplomskim stručnim studijem) i stručni naziv STRUČNI SPECIJALIST TRENERSKE STRUKE.

Uvjete upisa možete pogledati u odluci i natječaju koji Vam dostavljamo u nastavku.