Obveza dostave Putnih naloga

2024-06-13

Temeljem zaprimljenog mišljena od strane Ministarstva financija RH, svi sportaši koji su upućeni od strane krovne organizacije (HZS) na službeni put, u obvezi su dostaviti ispunjeni Putni nalog, a što obuhvaća i Izvješće s puta, bez obzira na to da li Putni nalog sadržava refundaciju ili ne.

Bez zaprimljenih Putnih naloga od strane svih sudionika po programu, HZS neće biti u mogućnosti započeti s obradom istih i zaključiti ih, sve dok svi nalozi nisu dostavljeni. 

Još jednom podsjećamo da je rok dostave valjanih Putnih naloga i popratne dokumentacije 10 dana od dana završetka programa (natjecanja, priprema etc.), a sukladno odluci Skupštine HZS.

Isto će se primjenjivati za sve buduće programe.