Od 1. rujna ukidaju se upravne pristojbe za izdavanje HOO-ovih rješenja o kategorizaciji sportaša

2021-09-01

Stupanjem na snagu nove državne Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN 92/2021), ukida se i obveza plaćanja upravnih pristojbi za izdavanje rješenja o kategorizaciji sportaša Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO). 

To konkretno znači da se prilikom podnošenja zahtjeva za kategorizaciju sportašica i sportaša na rješavanje Hrvatskom olimpijskom odboru, od 1. rujna 2021. godine neće prilagati biljeg ili naplaćivati iznos upravne pristojbe.

Jednako tako, upravne pristojbe neće se plaćati ni na druge dokumente koje HOO bude izdavao temeljem javne ovlasti, kao što je izvadak iz evidencije osvajača medalja na olimpijskim igrama i(li) svjetskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama.