Postupak podnošenja zahtjeva za kategorizaciju

2024-07-03

KATEGORIZACIJA SPORTAŠA - Nove upute za podnošenje zahtjeva za kategorizaciju sportaša

Novim načinom podnošenja zahtjeva za kategorizaciju sportaša, sportaš će imati obavezu:

  1. Sportaš elektronički ispunjava online obrazac za kategorizaciju sportaša https://hookasp.czd.hr/kasp/zahtjevi/1 - po završetku, kliknuti na opciju "Generiraj obrazac", čime će obrazac automatski biti lokalno (na osobnom računalu podnositelja zahtjeva) pohranjen u PDF formatu
  2. Pohranjeni obrazac sportaš će potom:
  • Isprintati
  • Vlastoručno potpisati
  • Uz obrazac priložiti dokumentaciju kao dokaz o ostvarenom kriteriju koji je osnova za razvrstavanje u određenu kategoriju
  • Ovjeriti (potpisom i pečatom) u svom matičnom sportskom klubu te dostaviti nacionalnom sportskom savezu