Pravilnik o pokriću obveznih doprinosa, trajnoj novčanoj naknadi, dodjeli nacionalne sportske stipendije i nagradama za sportska ostvarenja

2023-04-18

Obavještavamo vas kako je dana 14. travnja 2023. godine u "Narodnim novinama, broj: 41/23" objavljen Pravilnik o pokriću obveznih doprinosa, trajnoj novčanoj naknadi, dodjeli nacionalne sportske stipendije i nagradama za sportska ostvarenja te ga možete naći na poveznici:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_04_41_731.html

Navedeni pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave te će od tada biti moguće podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava propisanih Pravilnikom.