Pripreme parajedriličarske reprezentacije u preletima

2019-08-12

U terminu od 29.07. do 03.08.2019. održane su pripreme parejedriličarske reprezentacije u preletima (3. ciklus). Pripreme su održane u sklopu FAI 2 natjecanja European Championship Test Event, Serbian, Hungarian and BiH National Championships. Na pripremama su se natjecala tri hrvatska reprezentativca, i to Antoni Buljan koji je zauzeo 33. mjesto u ukupnom poretku, Zoran Bošković koji je zauzeo 38. mjesto te Tomislav Gomerčić koji je zauzeo 45. mjesto u ukupnom poretku, od ukupno 142 natjecatelja iz 20 zemalja svijeta.