Stručna služba HZS: SARS-CoV-2 virus, preporuke

2023-10-27


Prema službenim podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u Republici Hrvatskoj i brojnim drugim zemljama EU, pojačan je intenzitet cirkulacije SARS-CoV-2 virusa.

Stoga po preporuci HOO i HZJZ, molimo sve članove HZS i sve ostale, da svu dokumentaciju šalju preporučeno poštom na adresu Saveza, Dalmatinska 12, 10 000 Zagreb ili putem službenih e-mail adresa, bez osobnih dolazaka u urede Saveza, kako bi zajedno prevenirali i spriječili pojavu i širenje virusa.