Sudački seminar – parajedriličarstvo, precizno slijetanje

2019-11-05

U sklopu državnog parajedriličarskog prvenstva u preciznom slijetanju - Radoboj Open 2019., 12.10.2019. godine održan je seminar za usavršavanje sudaca. Seminar je namijenjen novim sucima kao i postojećim, iskusnim sucima, koji žele biti formalno prepoznati od organizatora FAI 2 cat. natjecanja i CIVIL-a.

Svrha seminara je edukacija sudaca o FAI-u kao krovnoj organizaciji koja propisuje pravila i međunarodne standarde koji osiguravaju fer i nepristrano suđenje i na pozitivan način utječu na kvalitetu pilota u preciznom slijetanju. Seminar je organiziran i proveden od strane dvočlane ekipe FAI CIVIL cat. 1 sudaca: Maja Karas (CRO) i Sonja Papeš (CRO), a sastojao se od teorijskog i praktičnog dijela prema FAI/CIVIL programu.

Teorijski dio (u učionici) sadržavao je detalje o krovnoj organizaciji, primjenjivim dokumentima, pravilima i propisima, te o načinu i zahtjevima ispravnog suđenja, dok se praktični dio održavao na terenu, tijekom trening dana 12.10.2019. i na samo Državno prvenstvo Radoboj 2019, gdje su, uz pomoć trenera, suci primjenjivali stečena znanja i vještine.

Sucima su uručeni Certifikati o sudjelovanju i sudačke knjižice (logbook) za daljnje notiranje sudačkog iskustva.

Seminaru je prisustvovalo ukupno pet kandidata koji su odslušali teorijski dio, odradili trening sudaca i samo suđenje državnog prvenstva u sklopu praktičnog dijela.

Na popis aktualnih sudaca nadodan je i popis novih kvalificiranih hrvatskih sudaca za 2019. godinu:

Popis sudaca:

Seminar 2018.:

1. Dejan Gvozdanović

2. Luka Lucin

3. Dunja Božić

4. Adrijana Marenčić

5. Dijana Kumiša

6. Janko Turk

7. Dragan Bagarić

8. Valentina Potočki

Seminar 2019.:

9. Boris Kovač

10. Ivan Mraz

11. Aldo Gjergja

12. Željko Opačić

14. Antun Žagmešter