Upis u 1. razred srednje škole u razredne odjele za sportaše - Obrazac kriterija športske uspješnosti

2023-05-25


Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je Odluku o upisu učenika - sportaša u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. ("Narodne novine", broj: 55/23): https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_05_55_948.html, a točkom XIII. Odluke, propisan je postupak prijave učenika koji se upisuju u razredne odjele za športaše u ljetnom i jesenskome upisnom roku.