Preliminarna rang lista - Upis u 1. razred srednje škole

2024-06-17


Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je Odluku o upisu učenika - sportaša u I. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025. ("Narodne novine", broj: 60/24): https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2024_05_60_1046.html, a točkom XIII. Odluke, propisan je postupak prijave učenika koji se upisuju u razredne odjele za športaše u ljetnom i jesenskome upisnom roku.