Ograničenje zone letenja - Vojna vježba "Štit 2019"

2019-03-07

U vremenskom razdoblju od 01.04.2019. do 05.04.2019., na južnom području Istre te iznad teritorijalnih voda RH južno od grada Pule, održat će se vojna vježba "Štit 2019". 

Zbog zaštite zračnog prometa i same potrebe vježbe područja LDTS 18-ex Kamenjak s povećanom gornjom granicom zone, proširena zona ex Kamenjak (Kamenjak 1) i LDTR 17-ex Marlera bit će objavljena kao područja s ograničenjem letenja. Spomenuta područja bit će aktivirana sukladno planu vježbe.

Posebno naglašavamo da se obrati dodatna pozornost na NOTAM-e i AUP/UUP koji će biti važeći u navedenom razdoblju, a koji će definirati vrijeme aktivnosti područja s ograničenjem letenja. Planirane aktivnosti neće obuhvatiti sveukupno planirano vremensko razdoblje već postoji mogućnost i skraćivanja aktivnosti kako po danima tako i tijekom svakog pojedinog dana.

Stanje aktivnosti ograničenja u zračnom prostoru možete pratiti na Internet stranicama AMC Portal-a - https://amc.crocontrol.hr/.