XV. DP RH u zrakoplovnom jedriličarstvu i Otvoreni kup

2024-03-15

U organizaciji AK ''Brod'', XV. Državno prvenstvo RH i Otvoreni kup bit će održani od 09.05.2024. do 19.05.2024. godine na Aerodromu Jelas / Slavonski Brod.

Detaljne informacije o natjecanju, načinu i roku prijave možete pronaći u priloženom raspisu.

Prijava na e-mail: igor.igor.ilic@gmail.com 

Rok prijave: prelimiarne prijave do 01.04.2024.
Konačne prijave do 25.04.2024.

Organizator: Aeroklub Brod, Sv. Nikole Tavelića 2b, 35 000 Slavonski Brod
Direktor natjecanja: Igor Ilić
tel: +385 91 4455 555
e-mail: igor.igor.ilic@gmail.com